Michal Čihař - Nefunkční reboot

Nefunkční reboot

Na jednom počítači nefungoval reboot, prostě to akorát napsalo „Restarting system“. Stačilo se podívat do zdrojáků a řešení se objevilo. Je potřeba předat kenelu parametr:

 reboot=b

Pak se použije reboot přes BIOS, který naštěstí funguje dobře :-).

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.