Michal Čihař - Archive for April 6, 2006

Můj free software 5. - KAlcatel

KAlcatel je první můj open source projekt, který se setkal s poměrně slušným úspěchem. Jedná se o GUI pro dříve popsanou knihovnu alcasync. Kromě klasické editace údajů v telefonu umožňuje i úpravu jen v počítači a následnou synchronizaci dat.

Do programování jsem se vhrl s nadšením a buhužel téměř bez rozmyšlení architektury programu. Během pár měsíců byla na světě verze, která fungovala velmi dobře a používalo jí relativně hodně lidí. S tím se začaly objevovat požadavky na přidání podpory pro další telefony.

Nějakou dobu jsem koketoval s vytvořením pluginu pro Gnokii , ale nakonec jsem zjistil, že to v podstatě znamená přepsat program znovu a uložil jsem tuto myšlenku k ledu.

Poslední změny byly již jen kosmetické v podobě opravy kompilace s novějšími Qt a pak již vývoj umřel úplně. Ovšem myšlenka vytvořit GUI pro správu telefonu fungující i na jiných systémech než Windows mě neopustila a později se zhmotnila v podobě Wammu .