Michal Čihař - Kompletní Sarge

Kompletní Sarge

Nikdy by mě nenapadlo, že si někdo nainstaluje kompletního Sarge, ale stalo se . Pokud taky nemáte co dělat, připravte si 35 GiB místa na disku (to je také odpověď na jednu otázku ohledně využívání disku :-)). A pak se můžete kochat systémem s 14 000 balíčky.

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.