Michal Čihař - Zvětšení filesystému s LVM2

Zvětšení filesystému s LVM2

Při instalaci počítače v nové práci jsem se rozhodl že už se konečně přestanu trápit s tím, jak rozdělit disk, protože mi výsledek stejně nikdy nevyhovoval a někde místo přebývalo, jinde zase chybělo. Instalátor Debianu 3.1 podporuje LVM2 bez problémů, tak proč nevyužít možností, které LVM2 nabízí? Instalace byla snadná a když nastala potřeba zvětšit root filesystém, začal jsem hledat jak vlastně na to :-).

Ukázalo se, že je to vskutku triviální operace:

 #
 
 lvextend -L+5G disk0/root
 
 Extending logical volume root to 12.00 GB
 Logical volume root successfully resized
#
 
 xfs_growfs /
 
 meta-data=/           isize=256  agcount=8, agsize=229376 blks
     =            sectsz=512
data   =            bsize=4096  blocks=1835008, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks, unwritten=1
naming  =version 2       bsize=4096
log   =internal        bsize=4096  blocks=2560, version=1
     =            sectsz=512  sunit=0 blks
realtime =none          extsz=65536 blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 1835008 to 3145728

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.