Michal Čihař - Zvětšení filesystému s LVM2

Zvětšení filesystému s LVM2

Při instalaci počítače v nové práci jsem se rozhodl že už se konečně přestanu trápit s tím, jak rozdělit disk, protože mi výsledek stejně nikdy nevyhovoval a někde místo přebývalo, jinde zase chybělo. Instalátor Debianu 3.1 podporuje LVM2 bez problémů, tak proč nevyužít možností, které LVM2 nabízí? Instalace byla snadná a když nastala potřeba zvětšit root filesystém, začal jsem hledat jak vlastně na to :-).

Ukázalo se, že je to vskutku triviální operace:

 #
 
 lvextend -L+5G disk0/root
 
 Extending logical volume root to 12.00 GB
 Logical volume root successfully resized
#
 
 xfs_growfs /
 
 meta-data=/           isize=256  agcount=8, agsize=229376 blks
     =            sectsz=512
data   =            bsize=4096  blocks=1835008, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks, unwritten=1
naming  =version 2       bsize=4096
log   =internal        bsize=4096  blocks=2560, version=1
     =            sectsz=512  sunit=0 blks
realtime =none          extsz=65536 blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 1835008 to 3145728