Michal Čihař - Security updaty Sarge

Security updaty Sarge

Přestože se (nejen) kvůli tomu dlouho odkládalo vydání, nakonec se security.debian.org stejně před vydáním rozbil, takže Sarge bude nějakou chvíli bez security updatů. Píše o tom Martin Schulze . Aneb Murphyho zákony fungují dokonale :-).

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.