Michal Čihař - Ať žije refer(r)er

Ať žije refer(r)er

Tak jsem se zase jednou podíval na statistiky webu a něvěřícně jsem zíral na to, že lidi přicházejí z googlu po vyhledávání kombinací jako 0000004 . Co se tím proboha kdo pokouší najít? :-)

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.