Michal Čihař - LinuxTag 2005 – pátek

LinuxTag 2005 – pátek

V pátek jsem měl konečně čas se trochu projít po výstavě. Co mě překvapilo byla neúčast SUSE/Novellu, kteří zde tradičně mívali velký prostor. Časy se asi mění. Mandr{ake,iva} chyběl{,a} stejně tak jako loni, jinak byly distribuce zastoupeny v dostatečném množství.

Nějvětší plochu z distribucí zabral Red Hat, který na svém stánku také pořádal různé prezentace (i když letos nedošlo na žádný trhák jako bylo loňské uvedení GFS):

Dále se mohli setkat příznivci Arch Linuxu, Gentoo a samozřejmě Debianu, jehož příznivci si podílejí na organizaci celé akce:

Více:

Better, larger and uncut, aneb všechny fotky

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.