Michal Čihař - Můj první veřejný linuxový dotaz?

Můj první veřejný linuxový dotaz?

Když jsem viděl zápis o prvním linuxovém dotazu , snažil jsem se taky si vzpomenout. Nepodařilo se. Google mi taky nepomohl. Jediné co si vzpomínám je, že moje dotazy obvykle končí bez použitelné odpovědí, podobně jako těch pár, co jsem položil tady... Asi bych se měl víc ptát a míň řešit problémy sám :-).

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.