Michal Čihař - Tak nám zamkli flame

Tak nám zamkli flame

No to nám tam možná není přesné, protože já jsem to ani jednou neotevřel, nicméně není škoda to po 200 reakcích zamknout? :-)

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.