Michal Čihař - Jsem ve velmi malé části klientů

Jsem ve velmi malé části klientů

Česká Spořitelně se povedla úžasná věc se zabezpečením . Následuje neuvěřitelné mlžení (prý je autorizace pomocí SMS teprv v pilotním provozu, přestože to oznamovali s velkým humbukem) a tvrzení, že poškodit to může mimimum lidí:

K chybě může dojít jen u velmi malé části klientů s původní smlouvou, kde je "contract ID" v URL identické s číslem smlouvy. U klientů s novým typem smluv ke službě Servis 24 Internetbanking, kterých je drtivá většina, je tento problém již ošetřen na jiné úrovni.

No samozřejmě jsem si to musel ověřit a do té velmi malé části klientů kupodivu patřím, kolik takových se ještě najde?

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.