Michal Čihař - Předvolební agitka

Předvolební agitka

Cestou do práce jsem si všimnul jednoho z předvolebních billboardů. Nějak moc nechápu, proč nás s tím otravují půl roku před volbami, ale co už se dá dělat, asi potřebují utratit hodně peněz…

Na tomto billboardu byl pan inženýr (ne že bych to věděl, ale titulem se tam chlubil) M. Kalousek a u něho nápis „Nejčestnější muž ve státě“. No nevím, ale takto by mě nenapadlo nazvat žádného politika, natož tohoto.

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.