Michal Čihař - Můj free software 1. - CodeConv

Můj free software 1. - CodeConv

První větší a stále ještě používaný volně dostupný program byl CodeConv. Jeho stránky jsou již dostupné jen v archívu , ale zdrojáky a binárky jsou dostupné z mých stránek . A předem upozorňuji, že se jedná o program pro Windows :-).

CodeConv vznikl kvůli potřebě převést několik velkých souborů s čímž si v té době dostupné programy nějak nebyly schopné poradit. Původní byla verze pro DOS, která se nakonec ani nedočkala publikace a vyšla rovnou verze 2.0 pro Windows. Ta vyšla 7.9.2000. Po ní následovalo několik oprav a vylepšení, která skončila u verze 2.7 vydané 25.4.2001. Poté došlo na můj kompletní přechod na Linux a vývoj z pochopitelných důvodů skončil.

Tento program byl původně šířen jen v podobě binární podobě, takže by do tohoto seriálu nepatřil, ovšem 14.5.2002 jsem se rozhodl zveřejnit neudržované zdrojové kódy k volnému použití (alespoň doufám, že mnou vytvořená licence to umožňuje :-)). Nevím však o žádném dobrovolníkovi, který by ve vývoji pokračoval (a třeba přidal utf-8, který dnes v programu citelně chybí).

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.