Michal Čihař - Můj free software 11. - a pohádky je konec

Můj free software 11. - a pohádky je konec

Tak jsem dospěl až do současnosti a probral všechno, na co jsem si vzpomněl. Možná ještě někde žije nějaký zapomenutý výtvor, který by stál za zmínku, ale paměť už mi moc neslouží :-).

Co jinak napsat na závěr? Je vidět kolik slepých uliček jsem prošel a ještě pořád musím z některých (wxPython) vyjít. Ale programátora vždy potěší a dodá mu motivaci, když se ozve nějaký uživatel , který je spokojený. Jen víc takových a méně chyb, ale to je jen zbožné přání :-).

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.