Michal Čihař - Archive for Dec. 13, 2007

My key is finally in keyring

I somehow expected that this will never happen, but todays update contained debian-keyring version 2007.12.04, which includes changes from last two years or so. So finally who-uploads and other tools work reasonably good for mine stuff.

Anyway I think with more than 6000 lines in last changelog entry, it is good candidate to be the longest changelog entry ever been in Debian :-).

Time to move from Nanoblogger?

After more than year and half of blogging with Nanoblogger, I'm still more and more thinking about trying something else. With almost 500 entries I currently have, generating blog takes more and more time. Otherwise there is not anything I'd miss, but something with comments might be also better.

I didn't yet find time to investigate currently available blog engines, but from what I remember in past, it was hard to choose something. What is thing which many engines fail to fulfill is ability to use text editor instead of writing text in browser. The other thing I'd like to see is to have more than category (or tag) per post. Maybe ikiwiki would be good candidate for this...

However what to do with old content? Should it be migrated to new system? I doubt it will be able to keep old URLs what is something I'd like...

Více informací v promptu

Protože už se začínám ztrácet v tom, jaký VCS zrovna mám použít na aktuálním projektu, rozhodl jsem se, že je na čase informace o VCS v aktuálním adresáři dostat do promptu shellu.

Chvíle Googlování ukázala na existující řešení , které ale bohužel neřeší všechny VCS, které používám. Nicméně přidání CVS a Darcsu bylo celkem jednoduché, takže už to mám ve svém .bashrc . Jak to nakonec vypadá se můžete podívat tady:

Ukázka zvýraznění

Teď ještě vyřešit nějaké jednotné rozhraní pro nejvíce používané příkazy, abych nemusel vůbec přemýšlet co používám :-).