Michal Čihař - Archive for Feb. 7, 2008

When non ASCII names will finally work?

By using my name in various web services I usually spot bad implementation of displaying name field in their website. I can see that over years the amount of servers which cripple my name to something like ÄŒihaÅ™ is getting lower, but there are still lots of them. When I find way how to report it, I usually do so and I always enjoy fields like "How to repeat". This time the guilty one is the MySQL bugtracker.

PS: Fortunately all Debian pages seem to catch up this year and my name is no longer crippled in NEW queue or Lintian pages :-).

phpMyAdmin používá mootools

Ve vývojové verzi phpMyAdmin se stále více využívá JavaScript a proto se už dlouho uvažovalo o použití nějakého frameworku, který by usnadnil psaní rozšířených funkcí a do budoucna i podporu pro AJAX. Jak se můžete v současném SVN přesvědčit, momentálně se zkouší používání frameworku mootools .

Prozatím se JavaScript používá na schovávání některých informací databází a tabulek , ale do budoucna se určitě dočkáte i pokročilých funkcí využívajících AJAX.