Michal Čihař - phpMyAdmin a Google

phpMyAdmin a Google

Jak jsem si tu už stěžoval , tak jedna firma využívá jména open source projektu pro svojí propagaci. Napsal jsem to i do formuláře pro feedback na Google Ads a buďto nastala jiná shoda okolností nebo to zafungovalo. Sice jsem žádnou odpověď nedostal, ale text jejich reklam se změnil na poměrně neškodné „MySQL Front end GUI“ a při vyhledávání slova phpMyAdmin už dokonce nemají žádnou reklamu.

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.