Michal Čihař - Let's face the history

Let's face the history

While googling for something completely different, I randomly found Czech article about phpMyAdmin from year 2000. It would not be something special if there would not be following sentece:

Vývoj se zaměřil na verzi 3.0. Ta bude obsahovat "databázové abstraktní vrstvy" a umožňí použití s Postrges a ostatními databázemi. Verze 3.0 bude vyžadovat nejméně jednu další tabulku. Zatím se tomu pokouším vyhnout, ale je to asi nevyhnutelné pro určité vlastnosti (jako je například ukládání preferencí a uživatelských SQL dotazů). Verzi 3.0 můžete (doufám) očekávat na konci roku 2 000.

Short translation to English:

Development goes to release 3.0, which will contain database abstraction layer to support PostgreSQL and other databases. Version could be expected by end of year 2000.

Well, we still don't have release 3.0 and no databse abstraction (and we most likely never will have), but it is nice to see that something like that has been planned six years ago :-).