Michal Čihař - Archive for 11/2007

Too lazy to manually upload to PPA

As I wrote before, I tried to use Ubuntu Personal Package Archive for distributing up to date Gammu, python-gammu and Wammu packages. For first time I failed because I expected it to behave more like OpenSUSE build service than like Debian archives, but I was wrong, so I have to upload different version to each Ubuntu suite.

Well that sounds like a work which should be automated. So I hacked a little shell script, which takes current version from unstable, updates changelog and injects it into my PPA. The hacky script is called deb2ppa. It requires dput to be configured for ppa same way as I have it and maybe has some other tricky dependencies which I do not realize right now.

Anyway you can now use current Wammu/Gammu versions even on older Ubuntu releases if you wish :-). (Well you have to wait till it is rebuild, but I hope it will not take much time.)

Binary packages for Gammu, Wammu and python-gammu

When Ubuntu announced public availability of Personal Package Archives, I thought it might be good to use it to provide up to date Gammu related packages. After successful registration I uploaded Gammu package and no reaction so far, so I'll wait.

However this memorised me that I wanted to use OpenSUSE Build Service for same purpose some time ago. I filled in registration and as I didn't receive any email about being accepted, I absolutely forgot about that. Now just tried to log in and it works. So you can now have access to latest Gammu, python-gammu and Wammu packages for most recent RPM distributions (Fedora 7, Fedora 8, Mandriva 2006, Mandriva 2007, openSUSE 10.2, openSUSE 10.3, openSUSE Factory, SLES 9 and SLE 10). I could not test them so any feedback is welcome :-). You can find all packages on overview page or directly in download folders.

Playing with spec files after long time was quite painful, but I got to it after I managed the hardest thing - how to make build dependencies which will work on all these distros.

I hope I will be able to announce similar service for Ubuntu users using PPA, but now I have to wait for some reaction on my source uploads.

Relace aneb ušetřete si práci

Relace jsou mocným nástrojem ve světě databází, které nám umožní udržovat konzistentní tabulky, které na sebe navzájem odkazují. MySQL podporu pro relace má jen pro některá úložiště a pokud používáme výchozí MyISAM, tak jsme o tuto možnost ochuzeni. Nicméně phpMyAdmin přesto umožní relace mezi tabulkami používat díky vlastnímu zpracování relací.

Pokud nepoužíváte úložiště podporující relace, je potřeba pro používání internách relací mít v phpMyAdminovi nastaveno používání rozšířených možností . Pokud relace vaše úložiště přímo podporuje (například InnoDB), můžete bez obav tuto část pro tuto chvíli přeskočit, ale přijdete o jiné zajímavé funkce, které jsou na relace navázány a o kterých budu psát v některém dalším článku.

Relace určuje vztah mezi dvěma sloupci v tabulkách. phpMyAdmin stejně tak jako většina relačních databází podporuje přímo jen relace 1:N, relace N:N musí být prováděny přes pomocnou mapovací tabulku.

Vytváření relací je velmi jednoduché – stačí na vlastnostech tabulky kliknout na odkaz Zobrazit relace a dostaneme se na jednoduchou stránku, která nám umožní relace upravit . V horní části můžeme definovat vztahy mezi sloupci, v dolní potom sloupec, který phpMyAdmin zobrazí, pokud budete procházet tabulku, která odkazuje na nějaký řádek z aktuální tabulky. Pro klasické tabulky obsahující identifikátor (na který bude druhá tabulka odkazovat) a například jméno tedy logicky vybereme jméno.

V čem nám zadání relací usnadní práci? Při vkládání nové položky máme na výběr z hodnot v odkazované tabulce, při procházení si můžeme rovnou otevřít odkazovaný řádek a v neposlední řadě nám na stránce s operacemi přibyde odkaz na kontrolu integrity. To je bohužel také nevýhoda interních relací, phpMyAdmin nemůže vynucovat korektní editaci databáze a proto může dojít k vytvoření odkazů na neexistující položky.

Tento problém je možné vyřešit jen podporou na úrovni MySQL serveru, tedy použitím úložiště, které toto přímo podporuje, například InnoDB. Ta nám nabídne kromě možnosti výběru sloupce i operace, které se mají provést při vymazání a aktualizaci sloupce, ostatně podívejte se sami . Tím MySQL bude vynucovat integritu všech tabulek a budeme mít o starost méně.

Nativní relace v MySQL jsou podporovány na stejné úrovni jako ty interní phpMyAdmina, takže veškeré funkce můžete používat při obou možnostech. Kromě pomocí při editaci a procházení nám správně nadefinované relace můžou usnadnit i generování dokumentace, ale o tom až někdy příště.

I hate this system

My girlfriend has to use Windows, because university she studies does not give her another option. Now she got some crap on which she should do some statistics. This crap is being called SAS. I have not yet seen how does it look like, but I already enjoyed funny hours with it's installer. As I'm currently on the other side of world, I have to do all remotely...

The basic problem is simple: I do not have much space on C: drive and it does not provide option to install on another drive. First she tried to install it herself, the setup fucked up so much, that it deleted NTLDR and friends from root folder, so Windows didn't boot up again. Fortunately there is also Debian on that machine, so she booted to it, I installed ntfs-3g and restored needed files from Windows XP installation CD (the recovery console did not work, don't ask me why). So great, after about one hour we have back working Windows!

Now I still did not have idea what is the problem. However the failure appeared when the crap was trying to install some special JRE it has included. When I started the installer for this JRE manually, it showed that there is not enough space. Why the hell did not the original installer show this? Well I did some cleanup on the disk and I got 1GB of free space. Hope that it will be enough.

No. Somewhere near 58% installation is fucked up again with error -2147483648. Wow nice number! Looking at disk space, it's down to few kilobytes. So again the same problem! Okay, let's clean it up more and hopefully installer will resume. But I should not hope for anything good from this installer. The only option it now gives me is to reboot.

Reboot, start again installer and let's see what will break this time. Now it found out that some Microsofts runtime is missing. Why it was not missing last time? Okay, let's install it and (of course) we need another reboot. System started up, installer launched and it seems to go on quite well, only the last few percents are taking incredibly long, but the crap seems to finally installed and it even runs!

Few questions: Why they do not check for required space in installer? Why do they force me to disable anti virus during installation? Why does not remote desktop from Windows work? Why is there such mess in Windows, especially in Windows folder? Why are temporary files located all over the disk?

As last but not least thing I would like to thanks everybody who made ntfs-3g and VNC work, I would never fix this without these tools.

Export do formátu NHibernate

phpMyAdmin 3.0 přinese podporu pro další formáty exportu. V SVN je v současné době implementována podpora pro NHibernate . Jedná se techonologii pro ukládání .NET objektů (nejen) do databáze, ale protože .NET opravdu není moje silná stránka, tak podrobnosti hledejte na stánkách o NHibernate. V budoucnu by pomocí stejného pluginu mělo být možné exportovat i ve formátu JSON, ale jeho vznik je teprve v rané fázi vývoje.

Gammu stable version 1.15.0

Here comes new Gammu version - 1.15.0. This time it is really short after 1.14.0, but SMS reading error in that did not give me other choice. Compared to 1.14.90 there is single change:

 • Better parse vCard version 3 (bug #434).

You can download from usual place: http://cihar.com/gammu/

Zobrazování dat a MIME transformace

Při procházení tabulek phpMyAdmin přímo zobrazí jen textová data a pokud do tabulek ukládáme třeba obrázky, dozvíme se, že jen jeho velikost. Pokud chceme přímo zobrazit obrázek, musíme mít nastavené používání MIME transformací. Jak pro tento účel nastavit phpMyAdmina již bylo popsáno v článku o  rozšířených možnostech .

Předdefinované transformace

phpMyAdmin přichází s mnoha předdefinovanými transformacemi, které pokrývají nejčastěji používané operace. Jejich aktuální popis je v phpMyAdminovi obsažen, tak se můžete podívat na demo server .

Použití transformací je jednoduché, stačí vybrat požadovanou transformaci ve vlastnostech sloupce a při prohlížení se automaticky aplikuje. Některé transformace se dají dále nastavit pomocí parametrů, jejich popis je ve výše odkázaném seznamu transformací.

Vlastní transformace

Kromě předdefinovaných transformací můžeme vytvořit i svoje vlastní. Například se rozhodneme, že do popis programu může obsahovat formátovací značky BBCode (obsahuje základní formátování, používá se například v phpBB.

Transformaci pojmenujeme bbcode, a protože bude zpracovávat text, tak MIME typ bude text/plain. V adresáři libraries/tran­sformations tedy vytvoříme soubor text_plain__bbco­de.inc.php, který musí obsahovat funkci PMA_transforma­tion_text_pla­in__bbcode, která bude zavolána pro každou položku s prvním parametrem obsahujícím hodnotu pole v databázi, další dva parametry nebudeme pro naší transformaci potřebovat, ale obsahují případné parametry transformace a meta informace o sloupci tabulky.

Po chvíli hledání na internetu nalezneme funkci pro zpracování BBCode:

 
 $GLOBALS['bb_patterns'] = array(
  '`\[b\](.+?)\[/b\]`is',
  '`\[i\](.+?)\[/i\]`is',
  '`\[u\](.+?)\[/u\]`is',
  '`\[strike\](.+?)\[/strike\]`is',
  '`\[color=#([0-9a-fA-F]{6})\](.+?)\[/color\]`is',
  '`\[email\](.+?)\[/email\]`is',
  '`\[img\](.+?)\[/img\]`is',
  '`\[url=([a-z0-9]+://)([\w\-]+\.([\w\-]+\.)*[\w]+(:[0-9]+)?' .
    '(/[^ \"\n\r\t<]*?)?)\](.*?)\[/url\]`si',
  '`\[url\]([a-z0-9]+?://){1}([\w\-]+\.([\w\-]+\.)*[\w]+' .
    '(:[0-9]+)?(/[^ \"\n\r\t<]*)?)\[/url\]`si',
  '`\[url\]((www|ftp)\.([\w\-]+\.)*[\w]+(:[0-9]+)?' .
    '(/[^ \"\n\r\t<]*?)?)\[/url\]`si',
  '`\[flash=([0-9]+),([0-9]+)\](.+?)\[/flash\]`is',
  '`\[quote\](.+?)\[/quote\]`is',
  '`\[indent](.+?)\[/indent\]`is',
  '`\[size=([1-6]+)\](.+?)\[/size\]`is'
);

$GLOBALS['bb_replaces'] = array(
  '<span style="font-weight: bold">\1</span>',
  '<span style="font-style: italic">\1</span>',
  '<span style="border-bottom: 1px dotted">\1</span>',
  '<strike>\1</strike>',
  '<span style="color:#\1;">\2</span>',
  '<a href="mailto:\1">\1</a>',
  '<img src="\1" alt="" style="border:0px;" />',
  '<a href="\1\2">\6</a>',
  '<a href="\1\2">\1\2</a>',
  '<a href="http://\1">\1</a>',
  '<object width="\1" height="\2"><param name="movie" value="\3" />' .
    '<embed src="\3" width="\1" height="\2"></embed></object>',
  '<strong>Quote:</strong><div style="margin:0px 10px;padding:5px;' .
    'background-color:#F7F7F7;border:1px dotted #CCCCCC;' .
    'width:80%;"><em>\1</em></div>',
  '<pre>\\1</pre>',
  '<h\1>\2</h\1>'
);

function bbcode( $string){

  global $bb_patterns, $bb_replaces;
  return preg_replace($bb_patterns, $bb_replaces ,
    nl2br(htmlspecialchars($string)));
}
 

A nyní již zbývá jen napsat transformační funkci, ta bude v tomto jednoduchém případě spočívat jen v zavolání jiné funkce:

 
 function PMA_transformation_text_plain__bbcode(
  $buffer, $options = array(), $meta = '') {

  return bbcode($buffer);
}
 

Hotovou transformaci si můžete stáhnout zde . Teď již jen zbývá nastavit používání této transformace na sloupec s popisem a můžeme využít formátovací možnosti BBCode. Podobným způsobem můžeme vytvořit libovolnou transformaci zpracovávající data při zobrazování. V některé s následujících verzí phpMyAdmina se možná dočkáte i podobné transformace pro editaci dat, ale to je ještě hudba vzdálené budoucnosti :-).

Přílohy:

Lets automate the work

Fixing bugs in code and committing it to VCS usually also means that you need to interact somehow with BTS you use to let it know that the bug has been fixed. This is manual work which could be done by some clever commit scripts, right? All what is needed is just spend some time to set it up.

Most of my development currently goes to Gammu/Wammu which uses own Mantis bug tracker. It is already a bit prepared for integration with VCS, but I never found their documentation sufficient. Fortunately somebody wrote tutorial on integrating Mantis and Subversion, which made it quite easy to set up. All what was needed was to put little commit hook into SVN.

Now the logical step was to make it also for Debian packages. A bit of Googling revealed discussion on debian-devel. Unfortunately no example for SVN, but ripping out needed things from Manoj's script for Arch was quite easy and I made my own commit hook. While looking at this, I also found wonderful tool called debcommit, which commits changes to Debian package using changelog entries as commit message. I still wonder how many useful tools are hidden to me.

The only thing I don't know is why Google didn't show me yesterday svnlog, which seems to have support for Debian BTS out of the box. Maybe I just entered slightly different keywords than today when trying to find the mentioned thread on debian-devel.