Michal Čihař - Export do formátu NHibernate

Export do formátu NHibernate

phpMyAdmin 3.0 přinese podporu pro další formáty exportu. V SVN je v současné době implementována podpora pro NHibernate . Jedná se techonologii pro ukládání .NET objektů (nejen) do databáze, ale protože .NET opravdu není moje silná stránka, tak podrobnosti hledejte na stánkách o NHibernate. V budoucnu by pomocí stejného pluginu mělo být možné exportovat i ve formátu JSON, ale jeho vznik je teprve v rané fázi vývoje.

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.