Michal Čihař - Export do formátu NHibernate

Export do formátu NHibernate

phpMyAdmin 3.0 přinese podporu pro další formáty exportu. V SVN je v současné době implementována podpora pro NHibernate . Jedná se techonologii pro ukládání .NET objektů (nejen) do databáze, ale protože .NET opravdu není moje silná stránka, tak podrobnosti hledejte na stánkách o NHibernate. V budoucnu by pomocí stejného pluginu mělo být možné exportovat i ve formátu JSON, ale jeho vznik je teprve v rané fázi vývoje.