Michal Čihař - Úpravy vzhledu

Úpravy vzhledu

phpMyAdmin nabízí široké možnosti pro změnu vzhledu. Jednodušší úpravy můžeme udělat pomocí nastavení, kompletní změnu nám pak umožní témata.

Nastavení vzhledu

Levý panel

Levý panel ve výchozím nastavení je optimalizován pro velké množství databází a tabulek. Pokud tabulek máme méně, můžeme použít Javascriptový rozbalovací strom. To usnadní přechod mezi tabulkami v různých databázích.

 
  $cfg['LeftFrameLight'] = FALSE;
 

Pokud již máme stromovou strukturu, je možné jí ještě rozšířit na úrovni tabulek. To se obzvlášť hodí, pokud máme jedinou databázi a v ní mnoho tabulek, které patří k různým projektům. Aby toto bylo možné, musí být tabulky patřící k sobě pojmenovány s předponou, například pma_cosi. Nastavením $cfg[‚LeftFra­meTableSepara­tor‘] na znak (nebo řetězec) oddělující onu příponu budeme mít tabulky strukturované podle projektů:

 
  $cfg['LeftFrameTableSeparator'] = '__';
 

V levém panelu pak můžeme vidět například následující strom:

Úpravy a procházení tabulek

Při vytváření tabulky se ze zapnutými transformacemi zobrazuje mnoho položek a obvykle se nevejdou na obrazovku. Toto zobrazení je možné otočit o devadesát stupňů, takže parametry jednoho sloupce budou zobrazeny pod sebou a zaberou méně místa. Po nastavení

 
  $cfg['DefaultPropDisplay'] = 'vertical';
 

tedy získáme:

Příliš dlouhý text se při procházení tabulek zkracuje na 50 znaků, což může být v mnoha situacích na škodu, vždy při prohlížení tento limit můžeme obejít pomocí tlačítka nebo ho lze nastavít konfigurační volbou

 
  $cfg['LimitChars'] = 100;
 

Stejně tak při úpravách polí CHAR a VARCHAR může být pole typu input příliš malé, tak ho můžeme nahradit polem textarea, které nám umožní i zadávat text obsahující více řádek:

 
  $cfg['CharEditing'] = 'textarea';
 

V konfiguraci můžeme ovlivnit i velikost editačních polí ($cfg[‚CharTex­tareaCols‘] a $cfg[‚CharTex­tareaRows‘]) a také jejich automatické označování ($cfg[‚Textare­aAutoSelect‘]), které, obzvláště s automatickým kopírováním do schánky, obvykle působí uživatelům používajícím XWindows víc škody než užitku.

Témata

Zásadnější změnu vzhledu můžeme docílit pomocí témat. Téma můžeme buďto stáhnout se stránek s tématy , nebo si vytvořit vlastní. Tvorba vlastního tématu bude popsána později, tentokrát se zaměříme jen na instalaci tématu. Témat je k dispozici poměrně hodně, ale žádné se zatím neodhodlalo k zásadnější změně rozhraní a všechna se drží zažitého stylu phpMyAdmina, takže můžete vybírat podle barevných preferencí. Při výběru je potřeba také pamatovat na kompatibilitu tématu. Témata se s každou verzí trochu mění a použít nekompatibilní téma by znamenalo problémy se zobrazováním, proto vám je phpMyAdmin ani neumožní vybrat.

Instalace tématu je jednoduchá, stačí rozbalit archív s tématem do adresáře themes a pak již jen vybrat v phpMyAdminovi . Pokud na seznamu svoje právě nainstalované téma nevidíte, pravděpodobně jste vybrali nekompatibilní ver­zi.