Michal Čihař - Zobrazení relací v PDF

Zobrazení relací v PDF

Minulý týden jsme se naučili vytvořit vztahy mezi tabulkami a jak je používat při práci s tabulkami. Když už ale tyto údaje máme zadané, můžeme je použít i na další užitečné věci. Dnes se podíváme na různé možnosti dokumentace databáze pomocí phpMyAdmina.

V dnešním díle budeme hojně využívat ukázkovou databázi MySQL – sakila . Tu si můžete stáhnout a objevovat na ní možnosti MySQL a případně i phpMyAdmina. Pokud na ukázkovém serveru databáze není, pravděpodobně jí někdo z uživatelů poškodil a do 20 minut by měla být automaticky obnovena.

V dokumentaci je vhodné mít schéma databáze. Proč toto schéma vytvářet ručně, když všechny podstatné informace již jsou v databázi? phpMyAdmin nám tyto informace dovolí použít a vytvořit z databáze schéma ve formě PDF souboru. Ukázku, jak může PDF výstup vypadat naleznete jako přílohu článku, ale nebudeme předbíhat, vytvořit takovýto dokument je jednoduché. Odkaz pro úpravu stránek PDF se tísní úplně dole na stránce úpravy databáze .

Po kliknutí na odkaz se nám zobrazí stránka pro editaci PDF . Kromě existujících stránek (pokud nějaké existují) můžeme vytvořit nové. Poměrně užitečná je možnost automatického rozložení, kdy phpMyAdmin automaticky navrhne rozložení všech tabulek. Jak se u této ukázkové databáze můžete přesvědčit, automatické rozložení není vždy optimální, tak můžete využít editace umístění tabulek přímo na této stránce. Buďto můžeme přímo zadat souřadnice, kde budou jednotlivé tabulky zobrazeny, nebo zapnout grafický návrh a polohu jednotlivých tabulek upravit myší. Kromě tohoto rozhraní, kde nejsou vidět relace mezi tabulkami, můžeme použít i  návrháře , který umí import a export souřadnic z PDF stránek.

Poté co jsme s náhledem spokojeni, můžeme vygenerovat PDF dokument s grafem se závislostmi. Na první pokud asi budeme u rozsáhlejší zklamáni a bude potřeba pozice tabulek trochu poupravit, ale tuto operaci provádíme jen jednou. PDF dokument můžeme vygenerovat jak na stránce, kde PDF upravujeme, tak v
úpravách databáze . Možnosti nastavení výstupu snad nepotřebují podrobnější popis. Dnes jsme se naučili vytvořit PDF a za týden se podíváme na další možnosti výstupu.

Přílohy: