Michal Čihař - Oblíbené dotazy

Oblíbené dotazy

Pokud často používáte nějaký komplikovanější dotaz, tak vás asi nebaví ho pokaždé zadávat znovu. Proto byla do phpMyAdmina přidána funkce pro ukládání a používání oblíbených dotazů. Pro její použití ovšem potřebujete mít zapnutou podporu pro rozšířené funkce .

Vytváření oblíbeného dotazu

Dotaz můžete vytvořit jakýmkoliv způsobem, třeba ho zadat jako SQL, nebo pomocí vyhledávací stránky. Po jeho provedení uvidíte pod výsledky rámeček pro přidání SQL dotazu do oblíbených, kde stačí zadat jméno a phpMyAdmin so ho bude pamatovat. Pokud dotaz nechcete spouštět, můžete oblíbený dotaz rovnou vytvořit na SQL stránce . Tato možnost je obzvláště vhodná pro dotazy, které nevrací žádný výsledek (například úprava tabulek nebo vkládání nových záznamů).

Oblíbený dotaz není omezen na jediný SQL příkaz, ale jsou zobrazeny jen výsledky toho posledního, takže není moc užitečné do něj vkládat víc dotazů vybírající nějaké řádky.

Při vytváření můžeme dotaz pojmenovat libovolně. Pokud ho ovšem pojmenujeme stejně jako se jmenuje některá tabulka v databázi, phpMyAdmin tento dotaz použije při procházení této tabulky. Tímto můžeme například omezit počet zobrazených sloupců při prohlížení tabulky.

Práce s oblíbenými dotazy

Již vytvořený dotaz se objeví na SQL stránce , odkud ho jeho vybráním můžeme spustit.

Oblíbený dotaz upravíme podobným postupem jako ho spouštíme. Jen je zapotřebí na SQL stránce zvolit „Zobrazit“ místo výchozího „Provést“. Tím bude dotaz zobrazen v editačním poli pro SQL a máme možnost ho po úpravách znovu uložit. Pokud chceme přepsat starý dotaz, nesmíme zapomenout zaškrtnout „Přepsat existující oblíbený dotaz stejného jména“.

Pokud již oblíbený dotaz nepotřebujeme, můžeme ho opět na SQL stránce vymazat zvolením možnosti „Odstranit“.

Přístup k dotazům

Standardně má k dotazu přístup pouze uživatel, který ho vytvořil, protože většinou nechceme aby k našim datům měli přístup ostatní. Pokud však chceme dotaz sdílet, nabízí nám phpMyAdmin tuto možnost, stačí při vytváření (nebo úpravách) zaškrtnout „Umožnit všem uživatelům používat tuto položku“ a pak všichni uživatelé budou moci používat tento dotaz. Toto také znamená, že ostatní uživatelé budou moci dotaz upravit a smazat.

Parametry oblíbených dotazů

Zatím jsme oblíbené dotazy vytvářeli jen pevně dané. phpMyAdmin ale umožňuje do dotazu začlenit i volitelnou část, která se přidá při zadání parametru. Hodnota parametru bude vložena namísto [VARIABLE] a zakomentovaná část dotazu bude odkomentována. Takový dotaz pak může vypadat třeba takto (používá se databáze sakila ):

 
  SELECT * FROM `city`
/* WHERE `city`.`country_id` = [VARIABLE] */
 

Pokud tedy parametr nezadáme, vybere dotaz všechny města, pokud ho zadáme, vybere jen města v dané zemi.