Michal Čihař - Aktualizována kniha o phpMyAdminovi

Aktualizována kniha o phpMyAdminovi

Anglická kniha o phpMyAdminovi byla aktualizována pro současnou řadu phpMyAdmina – 2.11. Pokud vládnete angličtinou, tak pro vás může být ideálním zdrojem informací. Zakoupením této knihy přispíváte i přímo projektu phpMyAdmin! Více informací o novém vydání naleznete na stránkách vydavatelství .

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.