Michal Čihař - phpMyAdmin se přihlásil do Hackontestu

phpMyAdmin se přihlásil do Hackontestu

Tým phpMyAdmina by se rád zúčastnil programátorské soutěže Hackontest , která se koná koncem září v Curichu. Během 24 hodin budou tři týmy vybrané komisí implementovat vlastnost, kterou si uživatelé budou nejvíce přát. Pokud chcete pomoci phpMyAdminovi se účastnit na této soutěži, navrhujte nebo hlasujte pro nové vlastnosti phpMyAdmina na http://www.hackontest.org .

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.