Michal Čihař - phpMyAdminovi je 10 let

phpMyAdminovi je 10 let

9. září 1998 byla vydána první verze phpMyAdmina. O deset let později tento projekt stále existuje a vyvíjí se. Proto je na místě poděkovat všem, kteří toto umožnili:

  • vývojářům MySQL a PHP
  • vývojářům a překladatelé phpMyAdmina (minulí i současní)
  • firmám, které podpořily projekt: SourceForge.net za hostování, Pack Publishing za příspěvky z knihy „Mastering phpMyAdmin“
  • a samozřejmě uživatelům

Jsme rádi, že tu s vámi jsme už tak dlouho.

New Comment

Due to excessive spam, new comments are disabled. If you have some feedback on this post, please send me email or followup on Twitter or Facebook.