Michal Čihař - phpMyAdminovi je 10 let

phpMyAdminovi je 10 let

9. září 1998 byla vydána první verze phpMyAdmina. O deset let později tento projekt stále existuje a vyvíjí se. Proto je na místě poděkovat všem, kteří toto umožnili:

  • vývojářům MySQL a PHP
  • vývojářům a překladatelé phpMyAdmina (minulí i současní)
  • firmám, které podpořily projekt: SourceForge.net za hostování, Pack Publishing za příspěvky z knihy „Mastering phpMyAdmin“
  • a samozřejmě uživatelům

Jsme rádi, že tu s vámi jsme už tak dlouho.