Michal Čihař - Archive for 12/2007

Další možnosti generování dokumentace phpMyAdminem

Před týdnem jsme se dozvěděli jak získat PDF s popisem databáze, dnes se podíváme jaké jsou další možnosti generování dokumentace v phpMyAdminovi.

Datový slovník

Dalším užitečným výstupem, je datový slovník, se kterým jsme se již potkali v PDF výstupu. Nalezneme ho opět na stránce se základními informacemi o databázi . Jeho výstupem je HTML stránka se stručným přehledem tabulky , kterou můžeme případně zkopírovat do naší dokumentace.

Exporty

Pro začlenění struktury tabulky do dalších dokumentů ale může být vhodnější použít exportní funkce . Pokud zvolíme možnost exportovat jen strukturu tabulek, dostaneme v požadovaném formátu dokumentaci vybraných tabulek z databáze. Z formátů pro export si snad vybere každý ten svůj oblíbený – LaTeX, OpenDocument, Microsoft Office nebo třeba PDF.

Další možnosti

Kromě těchto možností má většina stránek možnost přepnutí do náhledu pro tisk, který také může být vhodný pro začlenění do dokumentace. Tak můžeme třeba získat přehled o  celé databázi nebo tabulce popřípadě z libovolného SQL dotazu. Přehled o vybraných tabulkách z databáze získáme na stránce s  přehledem databáze zaškrtnutím požadovaných tabulek a vybráním funkce „Náhled pro tisk“.

Downtime 15 hours

Finally happened the thing which I expected to happen since I left to Japan. My server (currently being few thousands kilometers away) crashed and exactly followed Murphy's law to break in time when it would caused largest possible downtime. Anyway it's now back and I hope all services are correctly running.

And no, I have no idea what caused power led to blink and make the computer unresponsive for anything except plugging it out of power and then pugging it back. Hopefully it will not repeat, at least not until I'll be back in Prague :-).

Gammu test version 1.15.90

New Gammu testing versions is out. This time there are no exciting new features, I still continue in bug fixing mode and cleaning up things. Full list of changes:

  • Fixed detection of first free memory location if memory is empty (bug #434).
  • Fixed mysql.h include path (bug #441).
  • Fixed decoding of one char SMS (bug #442).
  • Detect Nokia 3109c (thanks to David Meier).
  • Automatically find MinGW compiler and allow overrides (bug #438).
  • Fixed parsing of some memory entries (bug #450).
  • Fixed decoding of some corner case SMS (bug #447).
  • Phones capable of switching to OBEX mode from AT have it now automatically enabled. Please report problems with this.

You can download from usual place: http://cihar.com/gammu/

Zobrazení relací v PDF

Minulý týden jsme se naučili vytvořit vztahy mezi tabulkami a jak je používat při práci s tabulkami. Když už ale tyto údaje máme zadané, můžeme je použít i na další užitečné věci. Dnes se podíváme na různé možnosti dokumentace databáze pomocí phpMyAdmina.

V dnešním díle budeme hojně využívat ukázkovou databázi MySQL – sakila . Tu si můžete stáhnout a objevovat na ní možnosti MySQL a případně i phpMyAdmina. Pokud na ukázkovém serveru databáze není, pravděpodobně jí někdo z uživatelů poškodil a do 20 minut by měla být automaticky obnovena.

V dokumentaci je vhodné mít schéma databáze. Proč toto schéma vytvářet ručně, když všechny podstatné informace již jsou v databázi? phpMyAdmin nám tyto informace dovolí použít a vytvořit z databáze schéma ve formě PDF souboru. Ukázku, jak může PDF výstup vypadat naleznete jako přílohu článku, ale nebudeme předbíhat, vytvořit takovýto dokument je jednoduché. Odkaz pro úpravu stránek PDF se tísní úplně dole na stránce úpravy databáze .

Po kliknutí na odkaz se nám zobrazí stránka pro editaci PDF . Kromě existujících stránek (pokud nějaké existují) můžeme vytvořit nové. Poměrně užitečná je možnost automatického rozložení, kdy phpMyAdmin automaticky navrhne rozložení všech tabulek. Jak se u této ukázkové databáze můžete přesvědčit, automatické rozložení není vždy optimální, tak můžete využít editace umístění tabulek přímo na této stránce. Buďto můžeme přímo zadat souřadnice, kde budou jednotlivé tabulky zobrazeny, nebo zapnout grafický návrh a polohu jednotlivých tabulek upravit myší. Kromě tohoto rozhraní, kde nejsou vidět relace mezi tabulkami, můžeme použít i  návrháře , který umí import a export souřadnic z PDF stránek.

Poté co jsme s náhledem spokojeni, můžeme vygenerovat PDF dokument s grafem se závislostmi. Na první pokud asi budeme u rozsáhlejší zklamáni a bude potřeba pozice tabulek trochu poupravit, ale tuto operaci provádíme jen jednou. PDF dokument můžeme vygenerovat jak na stránce, kde PDF upravujeme, tak v
úpravách databáze . Možnosti nastavení výstupu snad nepotřebují podrobnější popis. Dnes jsme se naučili vytvořit PDF a za týden se podíváme na další možnosti výstupu.

Přílohy: